ANSVARLIGHED

Det er E3s vision, at vi vil være det naturlige valg, når kunderne ønsker logistiske løsninger af højeste kvalitet. Vi er af den opfattelse, at ansvarlige og bæredygtige forretningsmodeller i stigende grad er udgangspunktet for en moderne og fremtidssikker virksomhed. Vi har derfor i mange år arbejdet målrettet mod at reducere vores miljø- og klimabelastning, det er bl.a. sket ved løbende at udskifte vores kørende materiel med den højeste eurostandard, og vi har ved hjælp af IT og træning af vores medarbejdere sikret, at vi har en høj kapacitetsudnyttelse af vores materiel og at lastbilerne kører langt på literen.

CSR-rapport
Fra 2021 har vi samlet vores indsats for ansvarlighed og bæredygtighed i en samlet CSR-rapport. Her har vi for de relevante områder beskrevet vores politik og fastlagt de indikatorer, vi vil følge op på. I en årlig handlingsplan beskriver vi, hvordan der sker løbende forbedringer og at vi i øvrigt sikrer, at vi overholder de mål og politikker, som er beskrevet i CSR-rapporten.

Læs CSR-rapporten her

 

Vores politikker for ansvarlighed er:

Miljø og klima
Vi tilstræber at minimere de miljømæssige påvirkninger, vi udsætter vores omverden for. Dette gør vi for at sikre, at vi er med til at videregive en bæredygtig verden til de kommende generationer. Da det samtidigt giver koncernen økonomiske besparelser at tænke miljørigtigt, er det ikke så svært.

Vores fokusområder er:

  • Moderne og effektivt materiel
  • Medarbejderadfærd og -træning
  • Logistik- og ruteoptimering
  • Dialog og samarbejde med partnere og kunder om nye løsninger

Vi forpligtiger os til gennem løbende forbedring at reducere miljøbelastningen og til at overholde alle myndighedskrav.

Sundhed og trivsel
Vores medarbejdere er vores bindeled til såvel kunder, leverandører og andre interessenter, og det er afgørende vigtigt, at vi ved vores handlinger eliminerer risikoen for, at vi ikke formår at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Vi tilstræber at have et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og vi respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder.

Menneskerettigheder og antikorruption
Vores virksomhed bygger på respekt og ærlighed. Det er derfor naturligt for os, at vi ønsker at overholde de internationale menneskerettigheder og at vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt også gør det. Tilsvarende accepterer vi ikke korruption som f.eks. bestikkelse og hvidvask, hverken hos E3 eller hos samarbejdspartnere/leverandører.

Vi benytter Cookies
Vi benytter Cookies på vores hjemmeside. Nogle er vigtige for at hjemmesiden fungerer, mens andre hjælper med til at forbedre hjemmesiden og brugerfladen (Tracking Cookies). Det er op til dig at tillade brugen af cookies. Men du skal være opmærksom på at nogle funktioner muligvis ikke vil fungere, hvis cookies vælges fra.