På den sikre side

Persondatapolitik

I. Dataansvarlig

Her finder du oplysninger om hvordan E3 Spedition-Transport A/S behandler personoplysninger om dig i forbindelse køb af ydelser og produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

E3 Spedition-Transport A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

E3 Spedition-Transport A/S
Transitvej 16
DK 6330 Padborg
CVR DK-18390671
gdpr(at)e3spedition.com


Oplysninger om vores DPO kan du se for neden. 

DSS IT Security GmbH
Beethovenstraße 2A
DE 23617  Stockelsdorf
E3(at)it-security.gmbh

II. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

Ved besøg og brug af vores hjemmeside, indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, IP-adresse (herefter "Cookiedata").

Cookiedata bruges til forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen, forebyggelse af svindel og snyd og kundesupport.

Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se.

III. Formålet med behandlingen af personoplysninger

Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

 1. For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.
 2. At besvare forespørgsler og/eller klager fra kunder eller samarbejdspartnere.
 3. At levere servicemeddelelser og information til kunder eller samarbejdspartnere.
 4. For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 5. At forhindre svindel og misbrug af it-system(er)
 6. At sende nyhedsbreve via e-mail.
 7. At modtage og videregive oplysninger til offentlige myndigheder hvor loven kræver dette.
 8. For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services.

IV. Hvilke personoplysninger behandler vi

Alt efter de konkrete omstændigheder behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fakturerings- og bogføringsbilag, regning status (saldo), bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger), IP-adresse.

V. Hvor har vi personoplysningerne fra?

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder.

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen.

VI. Plug-ins til sociale medier (links)

På grundlag af Art. 6 § 1 S. 1 lit. f GDPR bruger vi plug-ins fra de sociale netværk Facebook, YouTube, LinkedIn og Instagram for at gøre vores virksomhed bedre kendt. Det underliggende reklameformål skal betragtes som en legitim interesse i henhold til GDPR. Disse sociale netværk drives udelukkende af tredjepartsudbydere, hvoraf nogle har deres hjemsted uden for EU. Tredjepartsudbydere giver dig muligvis ikke et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse browser plug-ins og links er markeret på vores hjemmeside med logoer eller andre referencer. 


a) Facebook / Links

Plug-ins til sociale medier fra Facebook bruges på vores hjemmeside til at gøre brugen af dem mere personlig. Til dette bruger vi knappen "LIKE" eller "SHARE". Dette er et tilbud fra Facebook. Når du besøger en side på vores websted, der indeholder et sådant plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Indholdet af plug-in'et overføres af Facebook direkte til din browser, som integrerer det på hjemmesiden. Ved at integrere plug-ins modtager Facebook oplysninger om, at din browser har fået adgang til den tilsvarende side på vores websted, selvom du ikke har en Facebook-konto eller ikke i øjeblikket er logget ind på Facebook.

Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en Facebook-server i USA og gemmes der. Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook tildele dit besøg på vores hjemmeside direkte til din Facebook-konto. Hvis du interagerer med plug-ins, for eksempel ved at bekræfte knappen "LIKE" eller "SHARE", overføres de tilsvarende oplysninger også direkte til en Facebook-server og gemmes der. Oplysningerne offentliggøres også på Facebook og vises til dine Facebook-venner. Facebook kan bruge disse oplysninger til reklameformål, markedsundersøgelser og behovsbaseret design af Facebook-sider. Til dette formål opretter Facebook brugs-, interesse- og relations profiler, f.eks. for at evaluere din brug af vores websted med hensyn til de annoncer, der vises for dig på Facebook, for at informere andre Facebook-brugere om dine aktiviteter på vores websted og for at levere andre tjenester relateret til brugen af Facebook.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal tildele de data, der indsamles via vores websted, til din Facebook-konto, skal du logge ud af Facebook, før du besøger vores websted. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv findes i Facebooks privatlivspolitik https://www.facebook.com/about/privacy.

 
b) Brug af YouTube-plugins (videoer / links)

På nogle af vores websider på vores websted er videoer, der er gemt på YouTube, indlejret. YouTube er en tjeneste, der leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Alle YouTube-videoer på vores websteder har den "udvidede databeskyttelsestilstand" aktiveret. YouTube leverer dette og sikrer således, at YouTube ikke gemmer cookies med personlige data på din computer.

Når webstedet åbnes, og videoerne er indlejret, overføres IP-adressen. Dette kan ikke tildeles, medmindre du har logget ind på YouTube eller en anden Google-tjeneste, før du får adgang til siden, eller er permanent logget ind.

Så snart du begynder at afspille en indlejret video ved at klikke på den, gemmer YouTube kun cookies på din computer, der ikke indeholder nogen personligt identificerbare data på grund af den udvidede databeskyttelsestilstand. Disse cookies kan forhindres ved hjælp af passende browserindstillinger og udvidelser. Yderligere oplysninger om integrationen af YouTube-videoer kan findes på YouTubes informationsside.

Privatlivspolitikken udgivet af Youtube er tilgængelig på følgende adresse https://www.youtube.de/t/privacy.

 
c) LinkedIn / Links

LinkedIn er et webbaseret socialt netværk til vedligeholdelse af eksisterende forretningskontakter og oprettelse af nye forretningsforbindelser. Virksomheden er baseret i Mountain View / USA. LinkedIn har været en del af Microsoft siden december 2016.

Privatlivspolitikken udgivet af LinkedIn er tilgængelig på følgende adresse https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

 
d) Instagram/ Links

Plug-ins til sociale medier fra Instagram bruges på vores websted. Dette er et tilbud fra Instagram. Når du besøger en side på vores websted, der indeholder et sådant plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse til Instagram-serverne. Indholdet af plug-in'et overføres af Instagram direkte til din browser, som integrerer det på hjemmesiden. Ved at integrere plug-ins modtager Instagram oplysningerne om, at din browser har fået adgang til den tilsvarende side på vores websted, selvom du ikke har en Instagram-konto eller ikke i øjeblikket er logget ind på Instagram.

Privatlivspolitikken udgivet af Instagram er tilgængelig på følgende adresse https://instagram.com/about/legal/privacy/

Det kan også indebære overførsel af personoplysninger til et land uden for EU. Overførslen af dataene finder sted på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 lit a sammenholdt med art. 49 (1) (a) GDPR. Du er allerede blevet informeret om, før du giver dit samtykke, at USA ikke har et databeskyttelsesniveau, der opfylder EU-standarder. Især kan amerikanske efterretningstjenester få adgang til dine data, uden at du bliver informeret, og uden at du kan anlægge sag mod dem. Behandlingens varighed: varierer og slutter med ophør af formålet med behandlingen

VII. Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen[1]. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

 1. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
 2. Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. Databeskyttelsesforordningen, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.
 3. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c.
 4. Behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra d.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).  

VIII. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det.

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

 1. SKAT (i forbindelse med bogføring mv.)
 2. Databehandlere
 3. Leverandører
 4. Samarbejdspartnere
 5. Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.)

Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.

Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

IX. Sletning og opbevaring af personoplysninger

Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser.

X. Dine rettigheder

Som registreret person har du en række rettigheder. Dine rettigheder omfatter følgende:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også̊ gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet under pkt. ”10. Kontakt”.

XI. Kontakt

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte os på gdpr(at)e3spedition.com.

XII. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.