Databeskyttelse
E3 respekterer sine kunder og leverandørers privatliv og behandler personoplysninger i henhold til persondataloven.

Personoplysninger og formålet med databehandlingen
E3 kan indsamle, behandle og bruge personoplysninger, herunder navn, emailadresse, telefon-, mobil- og faxnumre.

Oplysningerne anvendes til
• At kunne afstemme relevant information til gennemførelse af transporter og øvrige opgaver
• At gennemføre betalingsbehandlinger
• At kunne opretholde et samarbejde med kunder og leverandører

Databehandling i Danmark og overførsel til koncernmedlemmer i udlandet
Personoplysninger opbevares på E3’s server, hvortil der er adgang fra alle selskaber under E3 koncernen, herunder datterselskab i Tyskland.

Sikkerhedsforanstaltninger
Vi tager med rimelighed alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med nærværende Privatlivspolitik og i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.

Rettigheder
Efter anmodning kan persondata for en bestemt person slettes. Dog kun for så vidt, at det ikke påvirker overholdelsen af øvrige lovmæssige regler som for eksempel bogføringsloven.