E3 Koncernens CSR politik
Hos E3 er vi vores samfundsansvar bevidst, og arbejder løbende på tiltag der sikrer mindre miljøpåvirkning, og fokus på menneskerettigheder.

Miljøpolitik:
Vi tilstræber at minimerer de miljømæssige påvirkninger, vi udsætter vores omverden for. Dette gør vi for at sikre at vi er med til at videregive en bæredygtig verden til de kommende generationer. Da det samtidigt giver koncernen økonomiske besparelser at tænke miljørigtigt, er det ikke så svært.
Vi kører i miljørigtige lastbiler, med en nyeste teknologi, som sikrer at CO2 udledningen minimeres. Samtidigt uddanner vi vores chauffører til at køre miljørigtigt. Når vi minimerer tomkørsel, tomgangskørsel og generelt får flere km ud af vores brændstof, agerer vi miljørigtigt, og tjener flere penge samtidigt.
På vores kontorer og lagre laver vi løbende bæredygtige miljøforbedring. Vi slukker lyset når vi forlader et lokale, og når vi udskifter vinduer mv. sørger vi for at finde løsninger der minimerer vores energiforbrug.
Vi minimerer vores affald, og hvor det er muligt sælger vi vores restprodukter til genbrug.

Menneskerettigheder:
At vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, er der hos E3 ingen tvivl om. Vi behandler vores medarbejdere med respekt, og sørger for at den enkelte medarbejder får mulighed for at udvikle sig i jobbet, og tilbyder samtidigt relevant efteruddannelse.
Vi tager individuelle hensyn til vores medarbejdere. Skulle medarbejdere i kortere eller længere tid være ude af stand til at varetage arbejdsopgaver på fuld tid, tilstræber vi at finde løsninger som fungerer for os og vores medarbejdere.
I vores personalehåndbog kan medarbejdere se de forskellige tiltag vi som arbejdsplads tilbyder til vores medarbejdere. Vi tilstræber løbende at sikre at vi på brancheniveau er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de dygtigste medarbejdere.
Vi deltager i projekter, hvor der aktivt arbejder på at tiltrække flere forskellige befolkningsgrupper – og tager gerne imod medarbejdere som har behov for hjælpemidler, eller ekstra støtte.