Regnskabsåret 2015/16 resulterede i et overskud i E3 Gruppen på 10,2 mio. DKK efter skat – mod et resultat på 7,8 mio. DKK i 2014/15.

Adm. Direktør i E3 Per Jørgensen er tilfreds med årets resultat: ”Vi er glade for en god, stabil udvikling, og et solidt resultat. Der er ingen tvivl om at vi befinder os i en hård konkurrence – så derfor er vi selvfølgelig meget tilfredse med et positivt resultat”.

Resultatet er sammenlignet med året før, positivt påvirket af omorganisering i det tyske setup – hvor restruktureringen nu bærer frugt. Derudover er der både fremgang i omsætning og indtjening. I forhold til det nuværende regnskabsår, er forventningerne også positive. E3 forventer en kontrolleret vækst – hvor der løbende foretages investeringer i materiale og arbejdsstyrken.

E3 Gruppen beskæftiger ca. 400 medarbejdere, og har kontorer i Danmark og Tyskland.