Godstyper

E3 kan transportere alt inden for stykgods, men vi har specialiseret os i industrivarer og industrigods. Vi har stor erfaring med den type af gods, og vi har udstyret og vognparken, der passer til.

Det kan både være let og tungt gods, og vi flytter fra én enkelt kubikmeter til flere biler om dagen for vores forskellige kunder.

Vi kører eksempelvis med:

  • Møbler
  • Gips
  • Plader
  • Tagsten
  • Andre byggematerialer
  • Fiber til hygiejne artikler
  • Affaldspapir

Vi har mange biler med mulighed for læsning og losning med løftebagsmæk, og vi kan læsse og losse fra siden på vores biler.

Vi udfører også specieltransporter

Vi har mange års erfaring med transport af gods med overlængde og overbredde, og vi har også det fornødne udstyr til specialtransporter.

Vi kan tage længdegods op til 23 meter og breddegods på op til til 4 meter.