• Alle
  • Ledelsesgruppen
  • Disponent
  • Bogholderi
  • Spedition
  • Paller
  • Administration
  • Lager
  • Biler
  • EDB
Per Jørgensen

Per Jørgensen

Direktør

Telefon: +45 3699 6451

Send en mail

Marcus Koebbel

Marcus Koebbel

IT-Administrator

Telefon: +45 4690 1475

Send en mail

Christoph Maschita

Christoph Maschita

IT-Administrator

Telefon: +45 4690 1462

Send en mail

Skak Petersen

Skak Petersen

Salg

Telefon: +45 4690 1464

Send en mail

Edel Kristensen

Edel Kristensen

Spedition;Eksport m. tilknytning bogholderi

Telefon: +45 3699 6447

Send en mail

Jan Christensen

Jan Christensen

Spedition; Import m. tilknytning bogholderi

Telefon: +45 4690 1486

Send en mail

Elke Jørgensen

Elke Jørgensen

Sekretariat

Telefon: +45 7467 1513

Send en mail

Kamilla Nicolaisen

Kamilla Nicolaisen

Spedition; Import

Telefon: +45 3699 6458

Send en mail

Benthe Thomsen

Benthe Thomsen

Leder af bogholderi

Telefon: +45 4690 1470

Send en mail

Birgit Baagø

Birgit Baagø

Spedition; Import

Telefon: +45 3699 6455

Send en mail

Hanne Skov

Hanne Skov

Bogholder

Telefon: +45 4690 1467

Send en mail

Randi List-Jensen

Randi List-Jensen

Bogholder

Telefon: +45 4690 1468

Send en mail

Andreas Lütje

Andreas Lütje

Bogholder

Telefon: +45 3699 6456

Send en mail

Anna-Grethe Rasmussen

Anna-Grethe Rasmussen

Bogholder

Telefon: +45 3699 6442

Send en mail

Steffen Ebbesen

Steffen Ebbesen

Bogholder

Telefon: +45 4690 1466

Send en mail

Susanna Roß

Susanna Roß

Spedition

Telefon: +45 4690 1499

Send en mail

Kurt Dahl Jepsen

Kurt Dahl Jepsen

Trækker koordinator

Telefon: +45 4690 1482

Send en mail

Carsten Lindegaard

Carsten Lindegaard

Disponent; Import/Eksport Skandinavien

Telefon: +45 4690 1479

Send en mail

Mie Mix

Mie Mix

Disponent; Import

Telefon: +45 4690 1485

Send en mail

Rene Fels

Rene Fels

Disponent; Import

Telefon: +45 3699 6443

Send en mail

Brian Jessen

Brian Jessen

Disponent; Eksport

Telefon: +45 4690 1472

Send en mail

Palle Hansen

Palle Hansen

Disponent; Eksport

Telefon: +45 4690 1493

Send en mail

Marek Osiecki

Marek Osiecki

Disponent

Telefon: +45 4690 1497

Send en mail

Jan Hoffmann

Jan Hoffmann

Disponent; Import

Telefon: +45 46901476

Send en mail

Jesper Hansen

Jesper Hansen

Projektansvarlig, Disponent; Eksport

Telefon: +45 4690 1492

Send en mail

Torben Hansen

Torben Hansen

Disponent

Telefon: +45 3699 6446

Send en mail

Steffan Kammeyer

Steffan Kammeyer

Disponent

Telefon: +45 46901465

Send en mail

Agnieszka Wesola

Agnieszka Wesola

Disponent

Telefon: +45 4690 1481

Send en mail

Wojciech Bujakowski

Wojciech Bujakowski

Afdelingsleder, Disponent; Italien, Central- & Østeuropa

Telefon: +45 4690 1496

Send en mail

Leszek Dunal

Leszek Dunal

Disponent; Italien, Central- & Østeuropa

Telefon: +45 3699 6449

Send en mail

Krzysztof Ciesielski

Krzysztof Ciesielski

Disponent; Italien, Central- & Østeuropa

Telefon: +45 4690 1490

Send en mail

Rainer Schlechter

Rainer Schlechter

Terminalchef

Telefon: +45 4690 1489

Send en mail

Sven Schenkel

Sven Schenkel

Lager

Send en mail

Holger Svensson

Holger Svensson

Vognparkleder

Telefon: +45 3699 6452

Send en mail

Kenneth Melfsen

Kenneth Melfsen

Vognpark

Telefon: +45 3699 6453

Send en mail

Jane Jørgensen

Jane Jørgensen

Spedition; Import

Telefon: +45 4690 1478

Send en mail

Thilo Schlechter

Thilo Schlechter

Trækker koordinator

Telefon: +45 46901473

Send en mail

Susanna Roß (2)

Susanna Roß (2)

Bogholder

Telefon: +45 4690 1499

Send en mail

Georg Gaschka

Georg Gaschka

Disponent; Import

Telefon: +45 4690 1487

Send en mail

Carsten Jessen

Carsten Jessen

Lager

Send en mail

Michael Nielsen

Michael Nielsen

Disponent

Telefon: +45 4690 1480

Send en mail

Susanne Juhl

Susanne Juhl

Spedition; Import

Telefon: +45 3699 6458

Send en mail

Daria Zielinska

Daria Zielinska

Disponent; Import

Telefon: +45 3699 6454

Send en mail

Torben Hinze Sørensen

Torben Hinze Sørensen

Disponent; Import

Telefon: +45 46901469

Send en mail

Mariusz Kornosz

Mariusz Kornosz

Disponent; Import

Telefon: +45 7467 1513

Send en mail

Stefan Schmidt

Stefan Schmidt

Disponent; Eksport

Telefon: +45 7467 1513

Send en mail

Mariusz Grochowiec

Mariusz Grochowiec

Disponent

Telefon: +45 4690 1480

Send en mail

Carsten Mørk

Carsten Mørk

Disponent

Telefon: +45 36996450

Send en mail

Gritt Dall

Gritt Dall

Sekretariat

Telefon: +45 7467 1513

Send en mail

Katrina Petersen

Katrina Petersen

Spedition

Telefon: +45 74671513

Send en mail

Nikolay Nikolov

Disponent

Telefon: +45 4690 1483

Send en mail